Product garantie

Home / Hulp / Product garantie

Tenzij anders is overeengekomen, garandeert OPTICAL ZONU CORP. (OZC) aan de klant, voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van verzending, dat de producten, zoals verzonden naar de klant, vrij zullen zijn van defecten in materiaal, vakmanschap, etikettering en verpakking. Klant dient elke inbreuk op de voorgaande garantie tijdens de garantieperiode schriftelijk aan OZC te melden. Het enige rechtsmiddel van de klant en de exclusieve aansprakelijkheid van OZC voor schending van de garantie is dat OZC, naar eigen goeddunken, het defecte Product, of de onderdelen daarvan vervaardigd door OZC, gratis zal repareren of vervangen, of, indien reparatie of vervanging niet commercieel praktisch uitvoerbaar, zal OZC de aankoopprijs die voor dat Product is betaald, terugbetalen.

DE HIER BESCHREVEN GARANTIES ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DEZE GARANTIE GELDT UITSLUITEND VOOR DE KLANT EN NIET VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DE KLANT OF KOPERS VAN PRODUCTEN VAN DE KLANT. De klant garandeert dat de producten die onder deze overeenkomst zijn verkregen, alleen voor commerciële doeleinden zijn bestemd.